Általános Felhasználási Feltételek

 

Közzétéve: 04.03.2021

 

Bevezető

A Daikin Europe N.V. Platform online platformot működtet a www.retradeables.com

domain alatt. A Platform online piacteret kínál az újra felhasználható hűtőközegekkel való kereskedelemhez. A hűtőközeg-eladók a hűtőközegeket újrahasznosítás, regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából Listázhatják a piacon. Az érdekelt vevők vagy ártalmatlanítók ajánlatokat tehetnek a Listázott hűtőközegekre és azokat újrahasznosítás, regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából megvásárolhatják. A jelen Felhasználási Feltételek a Platform bármely felhasználó általi használatára vonatkoznak.

Tartalom

A. Általános rendelkezések
1. Hatály
2. Fogalommeghatározások és a rendelkezések értelmezése
3. Platform, funkciók és szolgáltatások
B. Bevezető ismeretek
4. A Platform használatának követelményei
5. Regisztráció
6. Felhasználói Fiókok
C. A Platform használata és a kereskedés
7. A Felek általános kötelezettségei
8. A Piactér használata
9. Listázás
10. Az Ajánlattétel folyamata
11. Letétek és elutasítás
12. Átvétel és mennyiség
13. Vizsgálat
14. Vita
15. Fizetés és a tulajdonjog átszállása
16. A Platform díjazása
D. Különleges rendelkezések
17. Szellemi alkotások
18. Nyilatkozatok és szavatosságvállalások
19. Felelősség
20. Mentesítés
21. Adatkezelés
22. Titoktartás, titokvédelem
23. Időtartam és megszűnés
E. Vegyes rendelkezések
24. Kapcsolattartás, elektronikus kommunikáció
25. Engedményezés és beszámítás
26. Módosítások
27. Részleges érvénytelenség
28. Jogválasztás
29. Teljesítési hely, joghatóság

 

A. Általános rendelkezések
1. Hatály

1.1 A jelen Felhasználási Feltételek a Platform és a Platformon keresztül nyújtott szolgáltatások használatát szabályozzák, és jogi keretet biztosítanak a Platform és a Felhasználó kapcsolatához. A jelen Feltételek a fenti közzétételi időpont után regisztrált és az ezek érvényességét tudomásul vett valamennyi Felhasználóra alkalmazandók.

1.2 A Platformon keresztül történő értékesítés előfeltétele a Platformba ágyazott fizetési szolgáltatási funkciók használata. Ezeket a fizetési szolgáltatásokat nem a Platform, hanem a Fizetési Szolgáltató nyújtja. A Felhasználó a jelen Feltételek elfogadásával vállalja a Fizetési Szolgáltató keretszerződésének elfogadását is.

1.3 A jelen Felhasználási Feltételek a Felhasználók és a Platform között az ajánlott szolgáltatások tekintetében alkalmazandó feltételeket teljes egészében tartalmazzák.

1.4. A Platform felhasználói fiókjának fenti Feltételek szerinti használata semmilyen módon nem pótolja a hűtőközegek használatával és / vagy kezelésével kapcsolatos jelentési kötelezettségeket, amint azt a vonatkozó helyi jogszabályok a Felhasználókra nézve elvárnak, illetve köteleznek.

 

2. Fogalommeghatározások és a rendelkezések értelmezése
2.1 Fogalommeghatározások

“A-minőség”: az A. mellékletben meghatározott A-minőségű Hűtőközeg.
“Kérelmező”: a Platformon történő regisztrációs kérelmet benyújtott jogi személy.
“B-minőség”: az A. mellékletben meghatározott B-minőségű Hűtőközeg.
“Ajánlat”: Értékesítési vagy Ártalmatlanítási Ajánlat.
„Ajánlattételi folyamat”: egy Listázással kezdődő és Tranzakcióval vagy annak törlésével végződő folyamat.
“Vevő”: a Hűtőközeget megvásárló jogi személy.
„Vevő Letétje / Ártalmatlanító Letétje”: a Vevő/Ártalmatlanító által az Ajánlattételi folyamat során letétbe helyezett, A-minőségű Hűtőközegre tett ajánlat alapján számított összeg.
“C-minőség”: az A. mellékletben meghatározott C-minőségű Hűtőközeg.
„Nap”: déli 12:00 órakor kezdődő és a következő naptári nap 11:59-kor végződő 24 órás időtartam.
„Letétek”: az adott esetben Eladó, Vevő vagy Ártalmatlanító Letétje.
“Letéteményes”: a Listázott Termékek tekintetében letéti szolgáltatásokat kínáló jogi személy.
„Letéti tárca”: a Fizetési Szolgáltató által biztosított Fizetési Számla tárca, amelyben a Letéteket a Tranzakciók biztosítékaként zárolják.
„Értékelési típus”: a Hűtőközeg minősége értékelésének típusa akár mérés, akár pedig az eszköz típusán/sorozatán és/vagy a használt hűtőközeg fajtájára vonatkozó korábbi adatokon alapuló önértékelés útján;
“Listázott Termékek”: a Listázott Hűtőközegek mennyisége és minősége.
“Listázás”: a Hűtőközegek közzététele a Piactéren újrahasznosítás, regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából.
„Fő tárca”: a Fizetési Szolgáltató által biztosított azon Fizetési Számla tárca, amely felett a fióktulajdonos szabadon rendelkezhet.
“Piactér”: a Platform azon része, amely lehetővé teszi a Hűtőközegek Listázását és az azokra történő Ajánlattételt.
“Fél” vagy “Felek”: a jelen Felhasználási Feltételek által kötelezett jogi személy(ek), azaz az Eladó, a Vevő és az Ártalmatlanító.
“Fizetési Számla”: a Fő tárca és a Letéti tárca együttesen.
“Fizetési Szolgáltató”: Mangopay S.A., amely egy a luxemburgi jog alapján bejegyzett fizetési szolgáltató (https://www.mangopay.com/start/download-tcs/) székhelye: 2 Avenue Amélie, 1125 Luxembourg.
“Platform”: minden olyan funkció, amelyet az üzemeltető a www.Retradeables.com és/vagy a retradeables.com,

domaineken kínál, beleértve a felhasználói felületet és a háttérrendszert is.
“Hűtőközeg”: az A. mellékletben meghatározott A-, B- és C-minőségű visszanyert hűtőközegek.
“Eladó”: a Hűtőközeget értékesítő jogi személy.
„Eladó letétje”: az Eladó által a C-minőségű Hűtőközegre vonatkozó Ajánlat alapján letétbe helyezett összeg.
“Felhasználási Feltételek”: a jelen felhasználási feltételek.
“Tranzakció”: a Hűtőközeg értékesítés vagy ártalmatlanítás céljából történő átadása a Vevőnek vagy adott esetben az Ártalmatlanítónak.
“Tranzakciós Összeg”: a Tranzakció teljesülésekor a Tranzakciós Szerződés alapján fizetendő összeg.
“Tranzakciós Szerződés”: a Felek között a Listázott Termékek értékesítése vagy ártalmatlanítása tárgyában kötött megállapodás.
“Felhasználó”: a Platform bármely olyan regisztrált felhasználója, akit egy Fél a megfelelő módon felhatalmazott a Platform használatára és e Fél jogszerű képviseletére a Tranzakciókban.
„Felhasználói Fiók”: azok a hitelesítő adatok, amelyeket a Felhasználó kap a bejelentkezéshez és a Platform szolgáltatásainak működtetéséhez.
„Felhasználói Megállapodás”: a Felek és a Platform üzemeltetője között a regisztrációt követően létrejött megállapodás, amely feljogosítja a Felhasználót a szolgáltatások igénybevételére.

 

2.2 A rendelkezések értelmezése

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Felhasználási Feltételeket az alábbi módon kell értelmezni:
2.2.1 amennyiben a szövegösszefüggés megengedi, az egyes számra történő hivatkozás magában foglalja a többes számot és fordítva;

2.2.2 egy meghatározott dokumentum vagy a törvényi rendelkezés az e meghatározott dokumentumra vagy rendelkezésre történő hivatkozás, annak időről időre módosított, kiegészített, újrafogalmazott vagy megújított formájában is;

2.2.3 a címsorok pusztán a könnyebb hivatkozás célját szolgálják, és ezeket figyelmen kívül kell hagyni a jelen Felhasználási Feltételek értelmezése során;

 

3. Platform, funkciók és szolgáltatások
3.1 A Platform üzemeltetője a Daikin Europe N.V., egy 8400 Oostende, Belgium székhelyű, az oostendei cégjegyzékben 0412.120.336 szám alatt nyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság.

3.2 A Platform online Piacteret kínál a Hűtőközegek újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási célú kereskedelméhez, ideértve a Fizetési Szolgáltatóhoz való hozzáférést a Tranzakciókkal kapcsolatos fizetési tranzakciók feldolgozása érdekében.

3.3 A funkciók közé tartozik a Felhasználói Fiók. A Felhasználó a Felhasználói Fiókon keresztül kezelheti a Tranzakciókat a Platformon. A Felhasználói Fiók értékesítési célú felhasználása kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Platform a Felhasználók közötti kommunikáció és tájékoztatás funkcióit is biztosítja.

3.4 A Platform a Felhasználó számára a www.Retradeables.com és/vagy a www.Retradeables.eu domaineken megjelenített változatban lesz elérhető. A Platform időről időre Frissítéseket vagy Újabb verziókat kínálhat. A Felhasználó nem élhet követeléssel a Frissítések vagy Újabb verziók tekintetében.

3.5 A felhasználói felület működésével illetve az értékesítések végzésének teljesítményével vagy képességével kapcsolatos fontosabb Frissítésekről és Újabb verziókról a Felhasználók a Frissítések és Újabb verziók hatályba lépése előtt észszerű időn belül értesítést kapnak. A kisebb Frissítéseket vagy Újabb verziókat a Platform jelzi.

3.6 A Platform saját belátása szerint szabadon dönthet más szolgáltatóktól származó szolgáltatásoknak a Platformba történő integrálásáról.

3.7 A Platform havi átlagban 97%-ban elérhető. E rendelkezésre állási szinttől azonban enyhe és/vagy átmeneti eltérések lehetségesek, amelyek nem minősülnek a funkció korlátozásának.

B. Bevezető ismeretek 

4. A Platform használatának követelményei
4.1 A Kérelmezők kereskedői minőségükben járnak el. A jelen Felhasználási Feltételek 5. pontja szerinti regisztrációs folyamat során a Felhasználónak be kell nyújtaniuk a kért információkat és dokumentumokat.

4.2 A Kérelmezőknek be kell nyújtaniuk a Hűtőközegek kereskedelméhez és/vagy ártalmatlanításához szükséges összes, vállalati és személyes szintű engedélyt és felhatalmazást, különös tekintettel az F-Gáz tanúsítványokra.

4.3 A Felhasználóknak megfelelő felhatalmazással kell rendelkezniük arra, hogy a Feleket törvényesen és kizárólagosan képviseljék a Tranzakciókban. Ha felhatalmazásuk megszűnik, erről tájékoztatniuk kell a Platformot, és azonnali hatállyal le kell állítaniuk a Platformon végzett összes műveletet.

4.4 A Felhasználó felelős a Felhasználói Fiók és az abban található információk gondos kezeléséért.

4.5 A Felek a Fizetési Szolgáltatónál Fizetési Számlát hoznak létre a jelen Felhasználási Feltételek szerinti fizetési kötelezettségeik teljesítése érdekében. A Fizetési Számla egy Fő tárcából és egy Letéti tárcából áll.

 

5. Regisztráció
5.1 A Platform használatához a Kérelmező regisztrációja szükséges. Regisztráció kizárólag online lehetséges. A Kérelmezőnek ki kell töltenie az online regisztrációs űrlapot és be kell nyújtania az összes szükséges információt és dokumentumot.

5.2 A Platformra történő regisztráció magában foglalja a Fizetési Szolgáltatónál történő regisztrációt. A Platformon keresztül kell megadni minden olyan információt és/vagy dokumentumot, amelyet a rendszer a Fizetési Szolgáltatónál való regisztrációhoz igényel.

5.3 A közölt információknak teljesnek és pontosnak kell lenniük, továbbá szükség esetén azokat bizonyítékokkal kell alátámasztani. A változásokról haladéktalanul értesíteni kell a Platformot. A Platform szükség esetén további információkat kérhet.

5.4 A regisztrációs kérelem benyújtásával a Kérelmező megerősíti, hogy
• a Platformot kizárólag kereskedői minőségében fogja használni,
• ő és az általa képviselt Fél rendelkezik a Platformon végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel és felhatalmazással,
• a kérelmet benyújtó Felhasználó megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Kérelmező képviseletére,
• a regisztráció során benyújtott valamennyi információ és dokumentum valós.

5.5 A Platform egy megerősítő üzenet Kérelmező által megadott e-mail címre történő küldésével igazolja vissza a regisztrációs kérelmet.

5.6 A Kérelmező egy elfogadó e-mailt kap, amikor a regisztrációs kérelmet jóváhagyták. Az elfogadó e-mail nem tartalmazza a Fizetési Szolgáltatónál történő regisztrációt.

5.7 Az elfogadó e-mail beérkezése után a Kérelmező az alábbi módon véglegesítheti a regisztrációt:
• a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása a megfelelő jelölőnégyzetre kattintva;
• a Mangopay Keretszerződés elfogadása a megfelelő jelölőnégyzetre kattintva;
• a Daikin Europe Csoport Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása a megfelelő jelölőnégyzetre kattintva.
Minden dokumentum letölthető az elfogadó e-mailből vagy a Platformról. A jelen Felhasználási Feltételek jóváhagyása és a Fizetési Szolgáltatónál történő sikeres regisztráció után a Felhasználói Fiók aktiválódik.

5.8 A regisztráció elutasítására a következő okokból kerülhet sor:
• Az 5.4. pont szerint megadott információk valótlanok vagy hiányosak;
• a Fizetési Szolgáltató elutasítja a Kérelmező regisztrációjának elfogadását.

 

6. Felhasználói Fiókok
6.1 A regisztráció során meg kell határozni a Felhasználói Fiók személyre szabott biztonsági jellemzőit. A Felhasználói Fiók biztonságának biztosítása érdekében a Felhasználói Fiókhoz választott jelszónak meg kell felelnie az erős jelszavak regisztrációs rendszer által meghatározott követelményeinek.

6.2 A Felhasználónak mindig bizalmasan kell kezelnie a bejelentkezési adatokat és az esetleges további személyre szabott biztonsági elemek, és a jogosulatlan hozzáférésről vagy a Felhasználói Fiókkal való visszaélésről azonnal értesítenie kell a Platformot. A Platform nem vállal felelősséget a bejelentkezési adatok vagy a személyre szabott biztonsági elemek Felhasználó által elvesztéséből eredő károkért.

6.3 A Platform bármikor jogosult indokolt okokból és előzetes értesítés nélkül részben vagy egészben zárolni a Felhasználói Fiókot. Az indokolt okok közé tartozik többek között a jelen Felhasználási Feltételek megsértése, valamint a Platform bizonyítottan visszaélésszerű vagy veszélyeztető használata, illetve bűncselekmény elkövetése.

 

C. A Platform használata és a kereskedés
7. A Felek általános kötelezettségei

7.1 A Felek vállalják, hogy tartózkodnak minden olyan cselekménytől, amely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a Platform működését. A Felhasználó nem férhet hozzá olyan adatokhoz, amelyekhez nem jogosult. Ezenkívül a Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az általa a Platformon keresztül közölt információk és a Piactérre feltöltött adatok ne tartalmazzanak vírusokat, férgeket, trójai programokat vagy más káros szoftvereket.

7.2 A Felek kötelesek a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket kialakítani és azokat a Felhasználási Megállapodás teljes időtartama alatt fenntartani. A Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni a Platformot a rendelkezési körükben bekövetkező bármilyen technikai változásról, amennyiben ezek a változások hátrányosan befolyásolhatják a Platformok szolgáltatásainak nyújtását vagy a Platform biztonságát.

7.3 A Feleknek tilos olyan tartalmat (pl. linkeket vagy kereteket) elhelyezni a Platformon, amelyek sértik harmadik felek jogait, a jogszabályi rendelkezéseket, a szabályozási követelményeket vagy a közrendet, illetve nem állnak összhangban a Platform céljával.

7.4 A Felek segítenek a Platform ellen harmadik felek által elkövetett támadások kivizsgálásában, amennyiben ilyen segítség szükséges.

7.5 A Felek megtérítik a Platformnak a fenti kötelezettségek be nem tartásából eredő károkat, és mentesítik a Platformot harmadik felek minden olyan követelésével szemben, beleértve az ügyvédi és bírósági költségeket is, amelyek a Platform részéről amiatt merültek fel, hogy a Felek a fenti kötelezettségeket nem tartották be. felek mulasztása miatt merültek fel. e kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

8. A Piactér használata

8.1 A Hűtőközegek Piactéren történő Listázásához az Eladónak a Felhasználói Fiókja „listázás” funkciójában látható websablont kell használnia. Más kommunikációs eszközök útján történő Listázás nem engedélyezett és törlésre kerül.

8.2 Az Eladó köteles megbizonyosodni arról, hogy a Listázott Termékek az Eladó telephelyén raktáron vannak, szállításra készek, és biztonságosan vannak tárolva és védve a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően, különös tekintettel a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásra.

8.3 A Listázáson az Eladó csak a Listázott Termékek törlésével és ismételt Listázásával végezhet változtatásokat. Az Eladó az Ajánlat elfogadásáig bármikor törölheti a Listázott Termékeket.

8.4 A Platform zárolhatja a Listázást, ha
• ésszerűen feltételezhető, hogy egy Listázás megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket vagy
• ha Listázás zárolását felszámoló, bíróság, illetve az illetékes kormányzati vagy közigazgatási szerv rendeli el kötelező hatállyal.
En nem érinti a Platform 6.3 szakasz szerinti jogát a Felhasználói Fiók zárolására.

8.5 A Listázásokat a Platform a megjelenésük sorrendjében rangsorolja. A felhasználóknak lehetőségük van a Listázások szűrésére és rendezésére.

 

9. Listázás

A Hűtőközegek Listázásával az Eladó a Listázott Termékek megvásárlására vagy ártalmatlanítására vonatkozó Ajánlat tételére hívja fel a Platform Felhasználóit. A Listázás nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak. A Listázáshoz a következő információkra van szükség:
• F-gáz típusa (a típus leírása),
• lefejtő palackok száma,
• ez egyes lefejtő palackok összes nettó súlya (azaz a palack maximális kapacitása),
• összes lefejtett mennyiség,
• Értékelés Típusa,
• az A melléklet szerinti minőségi fokozat
A Felek tudomásul veszik, hogy a Listázott Termékek mennyiségét és minőségét végső soron a 13. szakasz szerinti vizsgálat segítségével lehet meghatározni.

10. Az Ajánlattétel folyamata
10.1 Az Ajánlat kötelező érvényű ajánlat egy Listázásra, amely az elfogadása előtt nem módosítható. Az Ajánlatot a Vevő/Ártalmatlanító Felhasználói Fiókján keresztül kell benyújtani. Minden Listázásra Ajánlatot kell tenni az A-, B- és C-minőségi fokozatokra. Listázásonként és minőségi fokozatonként csak egy Ajánlatot lehet benyújtani. Az Ajánlat minimum 1 Euró, illetve amennyiben nem Euró a hivatalos pénzeszköz, akkor a minimális ajánlat 1 Eurónak megfelelő összeg lehet. Az Ajánlat visszavonása csak a 11.2. szakaszra figyelemmel lehetséges. Az Eladó értesítést kap az Ajánlatról.

10.2 Az Eladó szabadon választhatja ki, hogy mely Ajánlatokat kívánja elfogadni. A Vevő/Ártalmatlanító értesítést kap az elfogadásról. Az Ajánlat elfogadásával kötelező érvényű szerződés (Tranzakciós Szerződés) jön létre a 11-14. szakaszokban foglalt feltételekkel.

 

11. Letétek és elutasítás
11.1 Az Eladó a Vevő/Ártalmatlanító felé történő elfogadásról szóló értesítést követő 7 napon (168 órán belül) letétben helyezi az Eladó Letétjét a Letéti Tárcába. Az Eladó Letétjét a Vevő/Ártalmatlanító által benyújtott C-minőségi fokozatú Ajánlat alapján kell kiszámítani.

11.2 Ha az Eladó Letétjét a 11.1 szakaszban meghatározott időtartamon belül nem teszik le, a Vevő/Ártalmatlanító jogosult elutasítani a Tranzakciót. Az elutasítással a Tranzakció megszűnik. A Vevő/Ártalmatlanító általi elutasításig az Eladó szolgáltathatja az Eladó Letétjét.

11.3 Ha az Eladó Letétjét szolgáltatják, akkor a Vevő/Ártalmatlanító értesítést kap a letétről. Az értesítés kézhezvételét követő 7 napon (168 órán belül) a Vevő/Ártalmatlanító letétbe helyezi a Vevő/Ártalmatlanító Letétjét a Letéti Tárcájában. A Vevő/Ártalmatlanító letétjét a Vevő/Ártalmatlanító által benyújtott A-minőségi fokozatú Ajánlat alapján kell kiszámítani. Az Eladó értesítést kap a Vevő/Ártalmatlanító Letétjéről.

11.4 Ha a Vevő/Ártalmatlanító a 11.3 szakaszban meghatározott határidőn belül nem szolgáltatja a Letétet, az Eladó elutasíthatja a Tranzakciót. Az elutasítással a Tranzakció megszűnik. Az Eladó Letétjét az Eladó Fő Tárcájába kell utalni. Az Eladó általi elutasításig a Vevő/Ártalmatlanító szolgáltathatja a Letétet.

11.5 Ha az összes Letétet letették, a Felek e-mailben visszaigazolást kapnak, amely tartalmazza a megállapodás szerinti feltételeket. Az e-mailben történő visszaigazolás a Felek között hatályos Tranzakció bizonyítékának minősül.

11.6 A Platform kiszámítja a 11.1–11.5 szakaszokban szereplő időszakokat. Ha a Felek nem kötnek eltérő megállapodást az időszakokról, a Platform által kiszámított időszakok kötelezőek.

 

12. Átvétel és mennyiség
12.1 Az Eladó a Listázott Termékeket a Vevővel/Ártalmatlanítóval egyeztetett időpontban és helyen az átvételre készen tartja.

12.2 A Vevő/Ártalmatlanító a Listázott Termékeket a Vevő/Ártalmatlanító Letétjének szolgáltatását követően 10 napon (240 órán belül) köteles átvenni. A 11.6. szakasz erre az időszakra is alkalmazandó. Ha a Vevő/Ártalmatlanító nem tartja be a határidőt, az Eladó elutasíthatja a Tranzakciót. Ebben az esetben:
• Vevő/Ártalmatlanító Letétjének 70%-át visszautalják a Vevő/Ártalmatlanító Fő Tárcájába,
• Vevő/Ártalmatlanító Letétjének 25%-át kompenzációként átutalják az Eladó Fő Tárcájába,
• Vevő/Ártalmatlanító Letétjének 5%-át kompenzációként átutalják a Platformnak,
• Eladó Letétjét visszautalják az Eladó Fő Tárcájába.

 

13. Vizsgálat
13.1 A Vevő/Ártalmatlanító jogosult, de nem köteles a Listázott Termékek minőségét és mennyiségét vizsgálni. Ilyen vizsgálatra a Listázott Termékek átvételével (azaz az e célra biztosított QR-kód beolvasásával) kezdődő 7 napos (168 óra) időtartam áll rendelkezésre. A vizsgálatot a Vevő/Ártalmatlanító végezheti el, és annak meg kell felelnie az ilyen vizsgálatokra vonatkozó ipari szabványnak. Az Eladó tájékoztatása érdekében a vizsgálat eredményét a Felhasználói Fiókon keresztül kell feltölteni.

13.2 Abban az esetben, ha vizsgálatot végeznek és az Eladó elfogadja a minőségi és mennyiségi vizsgálat eredményeit, a Tranzakció létrejön. A vizsgálatban megállapított minőség és mennyiség szerinti díjazást automatikusan átutalják a fizetési igénnyel rendelkező Fél Fő Tárcájába. A Platform díjazását automatikusan átutalják a Platform Fő Tárcájába. A Letéti Tárcákban fel nem használt összeget a Felek Fő Tárcáiba utalják.

13.3 Ha nem végeznek vizsgálatot, az Eladó a 13.1. szakaszban meghatározott időtartam lejárta után egyoldalúan teljesítheti a Tranzakciót a Listázásban feltüntetett minőség és mennyiség alapján. A feltüntetett minőségen és mennyiségen alapuló díjazást átutalják a fizetési igénnyel rendelkező Fél Fő Tárcájába. A Platform díjazását automatikusan átutalják a Platform Fő Tárcájába. A Letéti Tárcákban fel nem használt összeget a Felek Fő Tárcáiba utalják. Amíg az Eladó nem teljesíti a Tranzakciót, a Vevő/Ártalmatlanító feltöltheti a vizsgálatot.

13.4 Ha a vizsgálat eredménye eltér a Listázáson feltüntetett minőségtől, a Felek számára az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

13.4.1 Ha az Eladó elfogadja a vizsgálat eredményét, akkor a Tranzakciót a vizsgálat eredménye alapján kell teljesíteni. A díjazásokat ennek megfelelően automatikusan átutalják, a Letéti Tárcákban fel nem használt összegeket pedig a Felek Fő Tárcáiba utalják.

13.4.2 Ha az Eladó nem ért egyet a vizsgálat eredményével, a Tranzakciót a Felhasználói Fiókon keresztül a „Vitára” lehet bocsátani a vizsgálat eredményének feltöltésétől számított 48 órán belül.

13.4.3 Ha az Eladó nem tesz semmilyen lépést, a Tranzakciót a vizsgálat eredménye alapján a vizsgálat eredményének feltöltésétől számított 48 óra eltelte után kell teljesíteni. A megfelelő díjazásokat ennek megfelelően átutalják, a fel nem használt összegeket átutalják a felek Fő Tárcáiba.

 

14. Vita
14.1 Ha az Eladó a Tranzakciót „Vitára” bocsátja, a Tranzakció folyamata mindaddig szünetel, amíg a Felek egyezségre nem jutnak. Az Eladó értesíti a Platformot a vita fennállásáról.

14.2 A Felek közötti vita rendezésére a Platformon kívül kerül sor. Az egyezség csak a Listázott Termékek minőségét és mennyiségét tartalmazza.

14.3 Egyezség esetén a Vevő beírja az egyezség feltételeit a Platform által biztosított websablonba. Ha a feltételeket az Eladó megerősíti, a Tranzakció az egyezségnek megfelelően teljesül.

14.4 Ha az Eladó nem fogadja el a Vevő által megadott egyezségi feltételeket, a Felek visszatérnek az egyeztetési folyamathoz. Ha a vita megkezdésétől számított hat hónapon belül nem születik egyezség, a Tranzakció lezártnak kell tekinteni, és a Letéti Tárcákban szereplő összegeket átutalják a Felek Fő Tárcáiba.

 

15. Fizetés és a tulajdonjog átszállása

15.1 A fizetés a Fizetési Szolgáltatón keresztül történik. A Felek a Platformon történő regisztrációkor regisztrálják magukat a Fizetési Szolgáltatónál, és megnyitják a Fizetési Számlákat. A Fizetési Szolgáltatói Számla feltételeit a Keretszerződés írja elő, amely letölthető a Platform webhelyéről.

15.2 Kérésre a Felek a pénzmosás elleni küzdelem céljából azonosítják magukat a Fizetési Szolgáltatónál. A szükséges információkat és dokumentumokat a Felhasználói Fiókon keresztül kell megadni, és továbbítani a Szolgáltatónak. A Felek a regisztráció iránti kérelem benyújtásával jóváhagyják a pénzmosás elleni információk Fizetési Szolgáltató részére történő továbbítását.

15.3 A Tranzakciók kifizetése csak a Fizetési Számlákon keresztül lehetséges.

15.4 A Felek a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően utasítják a Fizetési Szolgáltatót, hogy a pénzeszközöket szabadítsa fel és utalja át a Fizetési számlákról.

15.5 A Listázott Termékek tulajdonjoga a Tranzakció Összegének a címzett, azaz adott esetben az Eladó vagy az Ártalmatlanító Fő Tárcájába történő megfizetésekor száll át.

 

16. A Platform díjazása

A Platform minden teljesített Tranzakcióért a vonatkozó Tranzakció összegének 5% -át kapja. A díjazás akkor válik esedékessé, amikor egy Tranzakció a 12.2. szakasz szerint lezárul.

D. Különleges rendelkezések
17. Szellemi alkotások

17.1 A Platform és a Felek továbbra is tulajdonosaik lesznek szellemi alkotásaiknak, beleértve a védjegyeket, a szerzői jogokat és a szabadalmakat.

17.2 A Felek kizárólagos, átruházható, továbblicencelhető és díjazás nélküli jogot adnak a Platformnak arra, hogy az felhasználja a Felek által a Platform működtetése céljából a Platform használata során szolgáltatott információkat, adatokat és egyéb tartalmakat.

 

18. Nyilatkozatok és szavatosságvállalások
18.1 A Platform arra törekszik, hogy funkcionalitását és minden szolgáltatását mindig magas szinten és naprakészen tartsa. Ennek ellenére a Felek részére nem garantáltak a funkcionalitások.

18.2 A Platform nem vállal garanciát a Felhasználók személyazonosságára és a termékek elidegenítésére vonatkozó felhatalmazásukra.

 

19. Felelősség
19.1 Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Platform kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget. A Felhasználók csupán egy Platformot kapnak, amelyet a Felhasználók saját felelősségükre használhatnak tevékenységeikhez. A Platform és a szolgáltatások használata ezért a Felhasználók saját kockázatára történik. A felelősség kizárása tehát kiterjed minden kárra, veszteségre, különösen, de nem kizárólagosan a pénz, hírnév, nyereség elvesztésére és egyéb immateriális veszteségekre, valamint bármilyen különleges, közvetett vagy következményes kárra. Különösen nem vállal a Platform felelősséget a Felek között a Piactéren kötött Tranzakciós Szerződések teljesítéséért. 

19.2 A Platform felelősségének kizárása különösen, de nem kizárólagosan érvényes az alábbiakra: 

19.2.1 A Felhasználó eszközeiben a Piactér használata során bekövetkező bármilyen kár. 

19.2.2 A Hűtőközegekkel folytatott kereskedelem során bekövetkezett bármilyen kár és pénzveszteség, például a Hűtőközegek elérhetőségével, minőségével, mennyiségével, egyéb jellemzőivel és szállításának részleteivel kapcsolatos károk és veszteségek. 

19.2.3 A fizetési szolgáltatások igénybevétele során bekövetkező bármilyen kár, például a Fizetési Szolgáltató vagy más harmadik felek rendszereihez való hozzáférés korlátozásából vagy megtagadásából származó kár. 

19.2.4 A Platform szolgáltatásainak késéseiből vagy megszakításaiból eredő bármely kár. 

19.2.5 A Platformon keresztül kötött szerződés teljesítése során keletkezett bármilyen kár és veszteség. 

19.2.6 A Platform által okozott bármilyen adatvesztés. 

19.2.7 Bármilyen kár, amely abból ered, hogy a Felhasználók képtelenek létrehozni saját rendszereiket, beleértve a Platform hozzáférhetőségét vagy a Platform kezelésére való képtelenséget. 

19.3 A Felhasználó ezennel kifejezetten garanciát vállal arra, hogy semmilyen kártérítési vagy egyéb követeléssel nem él a Platform ellen, különösen nem lép fel kártérítési igénnyel, illetve más bírósági vagy bíróságon kívüli eszközzel a Platform ellen. 

 

20. Mentesítés
20.1 A Fél mentesíti a Platformot, a Platform kapcsolt vállalkozásait és az esetleges alvállalkozókat minden olyan követeléssel, kárral és költséggel szemben (ideértve a peres és az ügyvédi költségeket, valamint a szakértők költségeit), amelyek a Platform használata során a Felhasználó általi tevékenységekkel kapcsolatban vagy azokból merülnek fel vagy származnak, mint például különösen a csalárd, visszaélésszerű, káros tevékenységek vagy a Feltételek megszegését jelentő tevékenységek. 

20.2 A Fél mentesítési kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a Platform felelős az adott követelések, károk vagy költségek felmerüléséért. 

 

21. Adatkezelés

21.1 A Platform a Felhasználó által beküldött adatokat összegyűjti és tárolja. Ezek az adatok személyes adatokat is tartalmaznak. Ezek az adatok a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szolgáltatások teljesítéséhez és a fizetések Fizetési Szolgáltató általi feldolgozásához szükségesek. Az adatkezelés részleteit a Daikin Europe Group adatvédelmi szabályzata ( https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html ). tartalmazza. A fizetési szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés kizárólag a Fizetési Szolgáltató felelőssége. 

21.2 A Felhasználó szavatolja a Platform és az összes többi Felhasználó felé, hogy az átadott adatok tekintetében ezt az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően hajtják végre.

 

22. Titoktartás, titokvédelem 
22.1 A Platform a jelen Felhasználói Szerződés időtartama alatt jogosult a Felhasználótól kapott nem személyes adatok feldolgozására és tárolására. Felhasználó ezúton kifejezetten hozzájárul az alábbiakhoz: 

22.1.1 A Platform tárolhat és feldolgozhat minden, a regisztráció során megadott adatot, valamint a Felhasználó által ezekkel kapcsolatban közölt releváns frissítéseket. 

22.1.2 A Platform tárolhatja a Felhasználó által a Piactér használatával kapcsolatban feltöltött adatokat. Így különösen a Platform összesíti az összes Ajánlat átlagárát, és elérhetővé teszi azokat a Felhasználók számára. 

22.1.3 A Platform a Hűtőközegek kereskedelméről és az ezekkel kapcsolatos tranzakciókról, mennyiségükről, minőségükről és származásukról is tárolhat adatokat. Ezek az adatok csak a Platform regisztrált Felhasználói számára állnak rendelkezésre. 

22.2 A Platform a Felhasználóval kapcsolatos, a Felhasználó által bizalmasként megjelölt minden adatot bizalmasan kezel, és ezeket az adatokat csak a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja fel. A Platform fenntartja a jogot, hogy eltérjen ettől a szabálytól, ha jogi vagy szabályozási előírások alapján a Platform köteles kiadni a Felhasználó adatait.

 

23. Időtartam és megszűnés 

23.1 A Felhasználási Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. 

23.2 A Felek két hét felmondási idővel bármely hónap végére szólóan bármikor felmondhatják a Felhasználási Megállapodást. A felmondás a Felhasználói Fiókban e célt szolgáló funkció aktiválásával hajtható végre. 

23.3 Az indoklással ellátott rendkívüli felmondás jogát e rendelkezés nem érinti. 

23.4 A Felhasználási Megállapodás megszűnésekor a felmondó Fél Felhasználói Fiókjai az új Tranzakciók tekintetében zárolásra kerülnek. A folyamatban lévő Tranzakciók akkor teljesülnek, ha az Eladó már elfogadta az Ajánlatot. Az Eladó által nem elfogadott Listázásokat és Ajánlatokat a Platform eltávolítja. A Fizetési Számla lezárásra kerül, és minden pénzt átutalnak a Fizetési Számla tulajdonosának bankszámlájára. 

 

E. Vegyes rendelkezések 
24. 
Kapcsolattartás, elektronikus kommunikáció  

24.1 A Platform az alábbi kommunikációs eszközök útján érhető el 
Postacím: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400, Ostend 
Telefon: +32 59 55 81 11 
Email: contact@retradeables.com

24.2 A Felekkel folytatott minden kommunikáció a Felhasználókon keresztül történik. A Felhasználók által megkapott információk a Felek által megkapottnak minősülnek.  

 

25. Engedményezés és beszámítás 25.1 A Felek ezen Felhasználási Feltételek szerinti jogainak harmadik felekre történő részleges vagy teljes átruházása nem megengedett. 

25.2 A Felek csak a nem vitatott vagy az ítélt dolog hatályával elbírált ellenkövetelések alapján gyakorolhatnak beszámítási jogot a Platformmal szemben. 

 

26. Módosítások

26.1 A Platform bármikor jogosult a jelen Felhasználási Feltételek módosítására. Módosítások történhetnek különösen annak érdekében, hogy azokat az alkalmazandó jogszabályokhoz igazítsák, vagy, hogy a szerződésben megállapodott szolgáltatásokat módosítsák. A Platform írásban vagy elektronikus formában értesíti a Felhasználót a módosított Felhasználási Feltételekről legalább harminc (30) nappal annak hatálybalépése előtt. A módosított Felhasználási Feltételek akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a fent említett határidőn belül írásban nem emel kifogást ellenük. Az értesítés keretében a Platform külön tájékoztatja a Felhasználót ezekről a következményekről. Amennyiben a Felhasználó a kellő időben kifogást emel a módosítással szemben, a Platform a jelen Felhasználási Feltételek szabályai alapján jogosult felmondani a Felhasználói Megállapodást. Az egyéb felmondási jogok változatlanul fennállnak. 

26.2 Egyébként a Felhasználási Feltételek módosítása és kiegészítése elektronikus formában lehetséges. Ez a kikötés magára a formai követelményekkel kapcsolatos szakasz módosítására is vonatkozik. 

 

27. Részleges érvénytelenség 
Ha a Felhasználási Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, ez nem érinti a Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezéseit. Úgy kell tekinteni, hogy a felek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett egy olyan érvényes rendelkezésben állapodnak meg, amely jogi és gazdasági értelemben a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés értelméhez és céljához. Ugyanez vonatkozik a Felhasználási Feltételek hiányosságaira is. 

28. Jogválasztás
A Felhasználási Feltételekre és az ebből eredő jogviszonyra kizárólag a belga jogszabályok az irányadók, ideértve a belga kollíziós jogdelkezéseket is, és kizárva az összes nemzetközi és nemzetek feletti (szerződéses) jogrendszert, különösen az Egyesült Nemzetek 1980.04.11-i egyezményét az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG). 

29. Teljesítési hely, joghatóság 

A Felhasználási Feltételekből eredő vagy azok kapcsán felmerülő és/vagy a Felhasználási Feltételek érvényességével kapcsolatos minden vitás kérdés rendezésének kizárólagos helyszíne Brüsszel, Belgium. A Felhasználási Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő összes szolgáltatásra vonatkozó joghatóság helyszíne Brüsszel, Belgium. 

  1. melléklet:Listázott Termékminőségek

    A-minőség:olyan visszanyert, mással össze nem kevert egy- vagy többkomponensű hűtőközeg, amely esetében csak egy, az olaj, nedvesség, nem kondenzálható gáz, és egyéb szennyeződések eltávolítását szolgáló tisztítási folyamatra, valamint az eredeti összetétel ismételt beállítására van szükség. Elemzést és igazolást igényel annak érdekében, hogy visszanyert és regenerált hűtőközegként címkézhető és értékesíthető legyen.  

    B-minőség: olyan hűtőközegek, amelyeket a visszanyerési folyamat során ugyanabban a lefejtő palackban összekevertek. A B-minőségű keverék két vagy több egy- vagy többkomponensű hűtőközeget tartalmaz. Az ilyen kevert hűtőközegeket meg kell tisztítani az olajtól, víztől és egyéb szennyeződésektől, majd szét kell választani az eredeti összetevőire (a hűtőközeg regnerálására). A szétválasztást követően vissza kell állítani a hűtőközegek eredeti összetételét és az elemzést követően azt igazolni kell, hogy regenerált termékként címkézhető legyen. 

    A-minőség például a más hűtőközegektől elválasztva külön palackokban visszanyert R410A, amelynek újrafelhasználása tisztítással, beállítással és végső igazolással történik. A B-minőségre példa az, amikor az R404A és R410A visszanyerése ugyanabban a palackban történik, ezért ezek automatikusan kevert gázoknak minősülnek és regenerálásuk szükséges a szétválasztás és visszanyerés érdekében.)

    C-minőség: minden olyan kevert hűtőközeg, amely nem nyerhető vissza lepárlás útján, és amely esetében termikus konverziós folyamatra van szükség ahhoz, hogy HF (flourosav) és HCl (sósav) keletkezzen. A szénhidrogéneket (HC) tartalmazó keverék automatikusan C-minőségnek minősül.