Poslanie Retradeables

check icon

Vývoj inovatívneho obehového hospodárstva F-plynu so spoľahlivými vyhláseniami o F-plyne o zložení/zhodnotení/recyklácii.

check icon

Vývoj nového trhu pre recyklované F-plyny v Európe kde distribútori plynov ponúkajú transparentné a spoľahlivé obchody pre recyklované F-plyny v reálnom čase na mieste

check icon

Vytvorenie premyslenej a robustnej metodológie, ktorá zaručí zákonné rámce, legálne označovanie kanistrov, zabezpečené platby a poskytovanie záruk ohľadom kvality a množstva po celej Európe.

check icon

Podpora a vedenie spoločností v EÚ na zhodnotenie, recykláciu a druhotné spracovanie F-plynov. Poskytujeme vedenie a kontakty pre spoločnosti, aby pochopili jednoduchosť a dostupnosť recyklačných príležitostí. Ponúkame transparentnosť odvetvia ohľadom vyhľadávania, analýzy a klasifikácie kvality a množstva F-plynu na opätovné využitie

check icon

Zvýšenie povedomia a zapojenie odvetvia cez školiacu kampaň pre 600 jednotlivcov v niekoľkých ukážkových krajinách. Ukážeme ako funguje proces recyklácie, ako prospieva životnému prostrediu a zvyšuje celkovú konkurencieschopnosť

check icon

Zlepšenie znalostí odvetvia o vývoji účinného zníženia klimatických zmien. Podporíme odvetvie pri vykonávaní udržateľnej zmeny a poskytneme pomoc pri praktickom a zodpovednom využití.

check icon

Ponuka jednoduchého a bezpečného riešenia na recykláciu a zhodnotenie F-plynov, aby ich bolo možné vrátiť späť na trh podporou používania vysokokvalitných, nákladovo efektívnych recyklovaných F-plynov a poskytnutím presnej databázy údajov pre dodržiavanie predpisov.

check icon

Zabránenie vypúšťaniu emisií CO2 predchádzaním vypúšťaniu emisií F-plynov zo zariadení vyžadovaním kontrol, správnej údržby a recyklácie plynov na konci životnosti zariadenia.