ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

ABOUT RETRADEABLES

 • Čo je Retradeables?

  Retradeables je prvým online trhom s použitým fluórovaným plynom (F-plynom). Bol založený, aby sa zhostil náročnej úlohy, ktorej čelí odvetvie HVACR (vykurovanie, vetranie, klimatizácie a chladenie) na vyváženie zvyšujúceho sa globálneho dopytu s prísnymi nariadeniami a zníženou ponukou plynu. Platforma Retradeables ponúka zodpovednú alternatívu funkčného obehového hospodárstva pre použité F-plyny. Retradeables je jedinou online platformou, kde sa odvetvie môže spojiť na zhodnotenie, recykláciu a regeneráciu ich vlastných zásob F-plynov alebo obchodovať s recyklovanými F-plynmi s inými. Online trh poskytuje udržateľné riešenie pre montážne firmy a distribútorov na rozšírenie ich existujúcich zásob s použitými F-plynmi, ktoré sú regenerované na ich pôvodnú kvalitatívnu úroveň, aby vyhoveli narastajúcim potrebám svojich klientov.

 • Čo robí Retradeables?

  Retradeables je online obchodná platforma s použitými F-plynmi, ktorá spája montážne firmy a distribútorov systémov HVACR (vykurovanie, vetranie, klimatizácia a chladenie), ktorí chcú buď predávať, alebo kupovať použité chladivo na recykláciu a regeneráciu. Retradeables podporuje odvetvie na opätovné použitie plynu po jeho správnom zhodnotení, recyklácii alebo regenerácii. Retradeables ponúka odvetviu transparentnosť poskytovaním cenných trhových údajov o kvalite a množstve dostupných plynov a cenách.

 • Pre koho je Retradeables?

  Retradeables je obchodná platforma s použitým F-plynom pre odvetvie so systémami HVACR (vykurovanie, vetranie, klimatizácia a chladenie) v Európe. K platforme Retradeables sa môže pripojiť každá osoba alebo spoločnosť s certifikátom na manipuláciu s F-plynmi.

 • Kde sa nachádza Retradeables?

  Retradeables je online platforma prístupná cez internetový prehliadač. Naše sídlo je v belgickom Ostende.

 

PO ZHODNOTENÍ, RECYKLÁCII ALEBO REGENERÁCII PLYNU

 • Čo je recyklácia F-plynu?

  Recyklácia je jednoduchý proces na prenos zozbieraného plynu späť do jeho pôvodnej formy, aby ho bolo možné znova použiť. Recyklácia je podobná „čisteniu“ chladiva, pri ktorom sa odstránia kontaminanty odlúčením oleja, odstránením pevných čiastočiek, vlhkosti a kyslosti. Výsledky recyklácie sa však môžu medzi jednotlivými zariadeniami líšiť a nemusia sa vždy dosiahnuť dostatočné špecifikácie plynu, ktoré zodpovedajú novému plynu, ale normy sú dostatočné na opätovné použitie plynu na prevádzku.

 • Čo je regenerovanie F-plynu?

  Niektoré použité F-plyny sa musia regenerovať, aby bolo možné ich znova použiť. Regenerované chladivo je plyn, ktorý bol znova spracovaný zariadením s licenciou na priemyselnú normu AHRI 700, aby sa dosiahla kvalita nového produktu. Je prečistený, s certifikátom a zárukou. Chladivá, ktoré neboli zlikvidované a opätovne sa používajú ako regenerované priamo prispievajú k postupnému znižovaniu F-plynov, podľa Smernice F-plyn, a znižovaniu uhlíkovej stopy odvetvia. Montážne firmy sa môžu rozhodnúť, či si vyberú proces recyklácie alebo regenerácie, v závislosti od množstva kontaminácie ich použitého plynu.

 • Ako Retradeables rozlišuje zozbierané plyny?

  Na zjednodušenie procesu manipulácie s recyklovanými plynmi používa Retradeables tri rôzne triedy (A, B a C), aby obsiahla kvalitatívnu triedu zozbieraného plynu.

 • Ako Retradeables klasifikuje použitý plyn?

  Na definovanie kvality zozbieraného plynu používa Retradeables tri triedy: Kvalita A: je chladivo alebo zmesi recyklované bez zmiešavanie s inými chladivami alebo zmesami, ktoré potrebujú len odborné vyčistenie od oleja, vlhkosti, NCG a nečistôt a upravenie na pôvodné zloženie. Musia byť analyzované a certifikované, aby sa označili a predali ako recyklované chladivá.Kvalita B: sú chladivá, ktoré sa počas recyklácie zmiešajú v rovnakej fľaši alebo nádobe. Zmes kvality B obsahuje dva alebo viac chladív alebo zmesí. Tieto zmiešané chladivá sa očistia od oleja, vody a nečistôt a odošlú sa do destilačnej kolóny, aby sa rozdelili na pôvodné zložky. Po rozdelení je potrebné chladivá upraviť na pôvodné zloženie a certifikovať analýzou, aby sa mohli označiť ako recyklované výrobky. Kvalita A môže byť napríklad chladivo R410A spracované oddelene od iných chladív v rôznych fľašiach a recyklované čistením a úpravou a označené záverečnou certifikáciou. Kvalita B je napríklad vtedy, keď sa spracujú chladivá R404A a R410A v rovnakej fľaši, preto je klasifikovaná automaticky ako zmiešané odpadové plyny a musí sa destilovať na separáciu a recykláciu.

  C-Quality: všetky zmiešané chladivá, ktoré nie je možné recyklovať destiláciou a musia prejsť tepelnou konverziou, aby sa zmenili na HF a HCL. Zmes obsahujúca uhľovodíky (HC) sa môže automaticky považovať za kvalitu C.

 

PRIDANIE SA K RETRADEABLES

 • Ako sa môžem pridať k Retradeables?

  K platforme Retradeables sa môžete pridať jednoducho cez online registráciu. Stlačením tlačidla Join Retradeables (Pridať sa k Retradeables) na webovej stránke Retradeables , budete presmerovaní na platformu. Kliknite na možnosť Sign-up (Zaregistrovať sa) a postupujte podľa online krokov – prevedú vás registráciou. Potrebujete kontaktné údaje, údaje o spoločnosti a platný certifikát F-plyn.

 • Aké sú výhody pridania sa k platforme Retradeables?

  Spĺňate prísne klimatické povinnosti a zároveň napĺňate zvýšený spotrebiteľský dopyt.
  • Opätovným využívaním F-plynov bojujete s klimatickou zmenou a znižujete svoje uhlíkové emisie.
  • So znižujúcou sa ponukou dostupných nových chladív vám bezpečná recyklácia a opätovné použitie F-plynov umožňuje uspokojovať dopyt nových zákazníkov a fungovať v rámci regulačného obmedzenia.
  • Predtým bol F-plyn vnímaný ako odpad a nákladové bremeno, ale Retradeables rozpoznáva použitý F-plyn ako dobre predajné aktívum, ktoré vám prinesie dodatočný príjem.

 • K čomu mi platforma Retradeables umožní prístup?

  Retradeables vám poskytne prístup k prvej európskej obchodnej platforme pre použité F-plyny. Môžete sa spojiť s ostatnými členmi v odvetví a predávať alebo kupovať recyklované F-plyny na opätovné použitie.

 • Musím zaplatiť za registráciu?

  K platforme Retradeables sa môžete zaregistrovať bezplatne bez ďalších nákladov. Malý poplatok sa automaticky účtuje pri každom obchode uskutočnenom cez platformu.

 • Odkiaľ pochádzajú údaje trhu Retradeables?

  Údaje trhu Retradeables zadávajú montážne firmy a distribútori, berúc pri tom do úvahy dopyt a ponuku pre každý typ plynu.

 

OTVORENIE KONTA Retradeables

 • Ako zaregistrujem a nastavím konto Retradeables?

  K platforme Retradeables sa môžete pridať jednoducho cez online registráciu. Stlačením tlačidla Join Retradeables (Pridať sa k Retradeables) na webovej stránke Retradeables budete presmerovaní na platformu. Kliknite na možnosť Sign-up (Zaregistrovať sa) a postupujte podľa online krokov – prevedú vás registráciou. Potrebujete kontaktné údaje, údaje o spoločnosti a platný certifikát F-plyn.

 • Je používanie platformy Retradeables jednoduché?

  Platforma Retradeables sa používa jednoducho. Po registrácii sa jednoducho prihlásite, vyhľadáte trh pre výrobky, ktoré potrebujete, spojíte sa s predávajúcou stranou a podpíšete spolu dohodu. Výrobok si potom vymenia kupujúci a predávajúci.

 • Potrebujem terminál Retradeables?

  Nie, nepotrebujete špeciálny obchodný terminál Retradeables. Do platformy máte prístup, so svojimi vlastnými prihlasovacími údajmi, cez akýkoľvek internetový prehliadač buď z počítača, alebo mobilného zariadenia.

 • Ako môžem začať obchodovať s použitými F-plynmi?

  Keď sa na platforme zaregistrujete ako používateľ, môžete „odomknúť“ finančnú sekciu platformy podľa štandardného procesu KYC (Know Your Customer – poznaj svojho zákazníka). Je to znova jednoduchý postupný proces počas registrácie na platforme. Prístup k platforme máte bez poskytnutia dokumentácie KYC, nebudete však môcť obchodovať, pokým nebudú dokumenty nahrané a overené.

 • Aké sú požiadavky procesu KYC (Know Your Customer – poznaj svojho zákazníka)?

  KYC je bežným procesom, pri ktorom sa na overenie identity zákazníkov vyžaduje preukázanie totožnosti. To vyžaduje, aby používatelia platformy Retradeables poskytli platforme konkrétne údaje o spoločnosti na otvorenie nového obchodného konta a spustenie obchodovania s použitými F-plynmi. Pravidlo KYC je štandardnou etickou požiadavkou vo finančnom odvetví pre tých, ktorí jednajú so zákazníkmi počas otvorení a údržby kont.

 

SPRÁVA KONTA

 • Ako získam prístup k platforme Retradeables?

  K platforme máte prístup priamo z internetového prehliadača – prejdite na platformu Retradeables,jednoducho zadajte svoje prihlasovacie údaje a kliknite na tlačidlo prihlásenia na úvodnej stránke platformy.

 • Aké údaje môžem pridať do svojho konta?

  Každá časť obsahuje odlišné informácie súvisiace s kontom a plynom. Všetky potrebné údaje môžete zadať pomocou jednoduchých nahrávacích formulárov. Platforma je rozdelená na päť častí – viac informácií nájdete nižšie: Sales Center:(Predajné centrum): Váš trh a obchodný denník
  Všetko, čo potrebujete na začatie a dokončenie obchodu s plynom. Predajný prehľad o dostupných chladivách na trhu podľa typu a množstva. Súhrn aktuálnych obchodov na trhu (ponuky a ceny).

  Stock (Zásoby): Prehľad zásob
  Graficky zobrazené zásoby použitého F-plynu vašej spoločnosti – podľa spoločnosti aj technika. Základný prehľad vašich zásob chladív.

  • Equipment(Zariadenie): Vaše extrakčné a meracie zariadenia
  Presný záznam vašich extrakčných fliaš so zobrazením typu a množstva chladiva. Aktualizácia naživo pri naskenovaní QR kódu fľaše pri extrakcii a pridanie priamo do vašich zásob.

  Clients: (Klienti): Vaši klienti
  Váš adresár Retradeables. Zabezpečená databáza vašich vlastných klientov so zobrazením všetkých príslušných údajov o klientoch.

  Finance (Financie): Sledovanie vášho konta a transakcií
  Výpisy transakcií a faktúr vášho konta Retradeables. Prehľady o vašom konte a peňaženke.

 • Môžem zdieľať svoje konto Retradeables so svojim tímom?

  Áno, je to možné. Pre jedno firemné konto môžete mať rôznych používateľov.

 • Chcem opustiť Retradeables, čo musím urobiť?

  Ak chcete opustiť platformu a nemať viac možnosť obchodovať, obráťte sa na svojho account manažéra, ktorý zatvorí vaše konto, prenesie k vám všetky zostávajúce finančné prostriedky a pošle vám potvrdenie o zatvorení konta.

 

OBCHODOVANIE S POUŽITÝM F-PLYNOM NA PLATFORME RETRADEABLES

 • Čo je obchodovanie použitého F-plynu?

  Po bezpečnej a správnej recyklácii použitého F-plynu už nie je použitý F-plyn len odpad. Tento plyn môžete vymeniť cez platformu Retradeables. Výmena použitého F-plynu medzi montážnou firmou a distribútorom je „obchod“. Cez platformu Retradeables môžu montážne firmy a distribútori predávať a kupovať použitý F-plyn.

 • Ponúka Retradeables férové ceny?

  Áno, obchody s použitým plynom na Retradeables sú úplne transparentné, riadené dopytom a ponukou trhu podľa dostupného typu, kvality a množstva plynu.

 • Ako uskutočním obchod cez Retradeables?

  Uskutočniť obchod cez platformu je jednoduché. Po nastavení konta prejdete do svojho predajného centra „Sales Center“. Tu môžete jednoducho vyhľadať na trhu typ a množstvo recyklovaného chladiva, ktoré hľadáte. Spojíte sa potom príslušnou stranou a odošlete svoju ponuku. Peniaze na obchod sú uložené vo vašej úschovnej e-peňaženke až do ukončenia obchodu. Po prijatí ponuky si potom s predajcom dohodnete logistické detaily skutočnej výmeny.

 • Môže mi Retradeables pomôcť uskutočniť moje obchody?

  Člen tímu Retradeables vám pomôže s vašimi obchodnými otázkami. Váš špeciálny account manažér je k dispozícii na prediskutovanie všetkých problémov, výziev alebo úspechov. Skutočné obchody však musíte uskutočniť sami.

 • Čo znamená „My Offers“ (Moje ponuky)?

  V časti „My Offers“ (Moje ponuky) sú podrobnosti o plyne, ktorý ste na trhu ponúkli na predaj. Po nahratí zásob recyklovaného plynu, ktorý máte, môžete „ponúknuť“ (predávať) váš použitý plyn na trhu. V časti Company Stock (Zásoby spoločnosti) kliknete na fľašu, ktorú chcete pridať na trh. Kliknutím na tlačidlo „Publish“ (Zverejniť) sa fľaša pridá na živý trh a následne bude zobrazená v karte „My Offers“ (Moje ponuky). Môžete sledovať trhové ponuky a to, kto urobil cenové ponuky na plyn. Môžete tiež sledovať proces obchodovania v každom štádiu a dostanete o nich aj automatické e-mailové upozornenia.

 • Čo znamená „My Bids“ (Moje cenové ponuky)?

  V časti „My Bids“ (Moje cenové ponuky) sú podrobnosti o plyne, ktorý chcete kúpiť z trhu a cena, ktorú chcete za plyn zaplatiť Po nahraní vašich vlastných informácií o použitom plyne môžete vidieť aký plyn je dostupný na trhu podľa kvality a množstva. Pre všetky dostupné zásoby plynu môžete podať cenové ponuky. Po postúpení vašej cenovej ponuky do každého štádia procesu, ktorý je možné sledovať cez túto kartu tabule, dostanete e-mailové upozornenia. Môžete vidieť v akom štádiu sa vaša ponuka nachádza a to, či je alebo nie je prijatá druhou stranou.

 • Ako vyriešim spory so svojimi obchodnými partnermi?

  Niekedy môžete nesúhlasiť so svojim obchodným partnerom ohľadom kvalitatívnej triedy plynu. Ak predávajúca aj kupujúca strana napríklad testovali použitý plyn a zistili jeho odlišnú kvalitu. Na svojej tabuli v karte „Disputes“ (Spory) môžete vyjadriť svoju námietku.

 • Sú moje údaje zabezpečené?

  Áno, vaše konto Retradeables je zabezpečené. Všetky údaje používateľov alebo klientov v platforme Retradeables sú v súlade so súčasným nariadením na ochranu osobných údajov. Ochrana vašich údajov a osobných údajov je pre Retradeables najdôležitejšia a ďalšie podrobnosti nájdete v našich DZásadách ochrany osobných údajov. Okrem toho, náš poskytovateľ platobných služieb, MANGOPAY, využíva najnovšiu technológiu a regulačnú analýzu na zabezpečenie vašich údajov.

 • Je platforma Retradeables bezpečná na vykonávanie platieb?

  Áno. MANGOPAY je poskytovateľ platobných služieb pre platformu Retradeables, ktorý prísne dodržuje nariadenia a postupy proti podvodom EÚ a pre každé konto vyžaduje rozsiahlu dokumentáciu KYC. MANGOPAY využíva pri platbách nad 50 Euro technológiu 3D Secure (3DS). Technológia 3D Secure je úroveň zabezpečenia navyše pre online transakcie s kreditnými a debetnými kartami používanými spoločnosťami VISA, Mastercard a American Express. Ak sa počas platby spustí 3DS, zákazníci budú presmerovaní na špeciálnu stránku vydávajúcej banky na dokončenie extra kroku zabezpečenia. Viac informácií o MANGOPAYnájdete na ich webovej stránke.

 • Ako vykonám platby cez Retradeables?

  Platby vykonáte priamo cez svoje konto. Prejdete do časti „Finance“ na svojej tabuli. Tu uvidíte svoje transakcie, faktúry a údaje o svojej vlastnej e-peňaženke. Finančné prostriedky zobrazené v e-peňaženkách sú uložené v zabezpečenom úložnom účte MANGOPAY. Takto sú možné okamžité a zabezpečené prenosy medzi e-peňaženkami. V časti Finance (Financie) môžete vyhľadať vykonané transakcie a vytvoriť a vystaviť faktúry.

 • Ako pošlem peniaze z môjho konta Retradeables na IBAN účet spoločnosti?

  V platforme jednoducho vytvoríte transakciu na „vyplatenie“, čím prenesiete finančné prostriedky z vašej hlavnej peňaženky v Mangopay do vášho IBAN účtu spoločnosti.

 

 • RETRADEABLES TECHNICIAN TOOLS
  TCez túto časť platformy môžu technici nainštalovať mobilnú aplikáciu Retradeables do mobilného zariadenia. Technici môžu spravovať a nahrávať fľaše s plynom na platformu Retradeables cez mobilné zariadenia. Každá fľaša s plynom na trhu Retradeables má svoj vlastný QR kód, ktorý je možné jednoducho zoskenovať. Technik takto získa všetky informácie súvisiace s fľašou s plynom – kvalitatívnu triedu a množstvo plynu. Cez mobilné zariadenie môžete vykonávať tieto základné činnosti: – Nové extrahovanie plynu
  – Správa zásob – na miestach spoločnosti aj klientov
  – Vyzdvihnutie plynu
  – Značkovanie klimatizačnej jednotky
  – Značkovanie extrakčnej fľaše
  – Pridanie testovania kvality ku fľaši