Retradeables – O Nás

Inovácia odvetvia HVACR vytvorením obehového hospodárstva s použitým F-plynom.

 

Pozadie Projektu

F-plyny patria medzi plyny vyrobené človekom, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách. Zvýšením spotrebiteľského dopytu po chladiacich a klimatizačných produktoch sa výrazne zvýšili aj emisie nášho odvetvia. Nové nariadenia EÚ nás nútia stanoviť si priority v environmentálnych záväzkoch a zároveň napĺňať zvýšený spotrebiteľský dopyt a fungovať so zníženým množstvom F-plynu.

Tu v Retradeables vítame takéto zmeny v odvetví a sme presvedčení, že sme vytvorili funkčné obehové hospodárstvo pre použitý F-plyn. Recyklácia a opätovné využitie zásob F-plynu je prvým základným krokom pre naše odvetvie na zníženie uhlíkových emisií a dosiahnutie našich klimatických cieľov. Naša obchodná platforma tlačí recykláciu do popredia nášho odvetvia.

 

Riešenie Pre Odvetvie

Retradeables rieši problém v celom odvetví s dodržiavaním prísnych klimatických iniciatív EÚ a zároveň napĺňať zvýšený spotrebiteľský dopyt po našich produktoch a službách. Retradeables nám okrem toho umožňuje vyčísliť presné existujúce množstvo F-plynu a jeho kvalitu. Zbierame údaje z odvetvia a nútime recyklovateľov upravovať tieto údaje s potvrdením platnosti štítkov s podrobnými údajmi o správnej manipulácii (kvalita a množstvo) s týmto plynom. Samozrejme bude možné presne vystopovať, kde sú kanistre s použitým F-plynom v reťazci životného cyklu.

Pripojenie sa k našej platforme je jednoduché a zbavuje vás to problémov, čo s použitým F-plynom!

 

Udržiavaný Výkon

Správne recyklovaný F-plyn poskytuje rovnaký výkon ako nový F-plyn. Znečisťujúce látky sú dôkladne odstránené a plynu je prinavrátená pôvodná kvalita, na opätovné použitie rovnakým spôsobom. Použitý F-plyn je v skutočnosti prínosom pre odvetvie, pretože znižuje náklady na odstránenie plynu a odpad, znižuje potrebu nových zdrojov a predlžuje životnosť zariadenia, zatiaľ čo CAPEX a rozhodnutia o infraštruktúre sú pripravené pre budúce použitie alternatív s nižšou hodnotou GWP.

 

Nelegálne Chladivá

Používanie nelegálnych chladív neustále zanecháva škvrny na našom odvetví. Retradeables však umožňuje recyklovateľom znova uviesť recyklovaný F-plyn na trh s označením a monitorovaním v súlade so smernicou F-plyn. To pomôže odstrániť nelegálne chladivá z nášho trhu a podporiť snahu EFCTC(The European FluoroCarbons Technical Committee ) v boji s týmto problémom.

Pridajte sa k nám a pustite sa do recyklácie svojho použitého F-plynu!

Ukazujeme cestu k znižovaniu dopadu odvetvia na životné prostredie. Umožňujeme vám začleniť udržateľné riešenie do srdca vašej firmy využitím vašich existujúcich zásob F-plynu.

Dotácie EÚ:
Projekt Retradeables získal dotácie z programu LIFE EÚ poskytuje dotácie na širokú škálu projektov a programov, ktoré zahrňujú napríklad oblasti ako regionálna a mestská výstavba, zamestnanosť a sociálne začlenenie, rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, ako aj vzdelanie, zdravie, ochrana spotrebiteľov, environmentálna ochrana a humanitárna pomoc.

life 1