Retradeables – O Nás

Inovace odvětví HVACR vytvořením cirkulární ekonomiky fluorovaných plynů.

 

Okolnosti Projektu

Fluorované plyny tvoří skupinu člověkem vytvořených plynů používaných v různých průmyslových aplikacích. Protože se poptávka zákazníků po chlazení a klimatizaci zvyšuje, zvyšují se dramaticky i emise našeho odvětví. Nová legislativa EU nás nutí dávat prioritu našim závazkům v oblasti ochrany životního prostředí a při tom plnit zvyšující se poptávku zákazníků a pracovat s menšími objemy fluorovaných plynů.

Zde v Retradeables vítáme změny v odvětví a věříme, že jsme vytvořili životaschopnou cirkulární ekonomiku fluorovaných plynů. Recyklace, regenerace a opětovné použití existujících fluorovaných plynů je základní první krok pro naše odvětví ve snižování emisí oxidů uhlíku a splnění našich cílů v ochraně klimatu. Naše tržní platforma posouvá opětovné použití plynů na čelo našeho odvětví.

 

Řešení Odvětví

Platforma Retradeables řeší problém celého odvětví při plnění požadavků EU na ochranu klimatu a při tom naplňuje zvýšenou poptávku zákazníků po našich produktech a službách. Navíc Retradeables umožňuje přesně kvantifikovat, kolik je fluorovaných plynů a jaké jsou kvality. Sbíráme data z odvětví a nutíme firmy recyklující a regenerující plyny, aby přesně plyny značili (kvalita a množství) pro správnou manipulaci s těmito plyny. Skutečně bude možné sledovat, kde přesně jsou nádoby s použitými fluorovanými plyny v řetězci svého životního cyklu.

Připojení se k naší platformě je snadné a zbavíte se starostí, co dělat se svými použitými fluorovanými plyny!

 

Udržovaná Výkonnost

Správně regenerovaný fluorovaný plyn si udržuje stejný výkon jako nový. Nečistoty jsou pečlivě odstraněny a plynu je vrácena původní kvalita pro opětovné použití stejným způsobem. Použitý fluorovaný plyn je aktivum odvětví, které snižuje náklady na odstranění plynu a odpad, snižuje požadavky na nové zdroje a prodlužuje životnost zařízení, zatímco se rozhoduje o investičních nákladech a infrastruktuře pro budoucí použití alternativ s nižší hodnotou GWP.

 

Nelegální Chladiva

Nelegální chladiva poškozují naše odvětví. Platforma Retradeables umožňuje firmám znovu uvést odčerpané fluorované plyny na trh se značením a sledováním podle předpisů upravujících použití fluorovaných plynů. To vymýtí z našeho trhu nelegální chladiva a podpoří snahy EFCTC (The European FluoroCarbons Technical Committee) v boji s tímto problémem.

Přidejte se k nám, ať se stane opakované použití vašich fluorovaných plynů realitou!

Na čele cesty za menšími dopady odvětví na životní prostředí. Pomáháme vám vytvořit udržitelné řešení coby středobod vašeho podnikání použitím existujících fluorovaných plynů.

Financování z Evropské Unie:
Projekt Retradeables získal finanční prostředky z programu LIFE Evropské unie. EU financuje širokou řadu projektů a programů pokrývajících různé oblasti, jako jsou rozvoj regionů a měst, zaměstnanost a sociální inkluze, zemědělství a místní rozvoj, vzdělávání, ochrana spotřebitelů, životní prostředí a humanitární pomoc.

life 1