Často kladené otázky pro web Retradeables

 

O RETRADEABLES

 • Co je Retradeables?

  Retradeables je první online tržiště s fluorovanými plyny (F-plyny). Bylo vytvořeno pro řešení výzev, se kterými se potýká odvětví vytápění, větrání, klimatizace a chlazení (HVACR), aby se vyvážila zvýšená poptávka s přísnými předpisy a omezenou dodávkou plynů. Platforma Retradeables nabízí odpovědnou alternativu životaschopné cirkulární ekonomiky pro použité F-plyny. Retradeables je jediná online platforma, na které může průmysl sbírat, recyklovat a regenerovat své vlastní F-plyny nebo prodat zachycené F-plyny jiným společnostem. Online tržiště nabízí udržitelné řešení pro instalatéry a distributory pro rozšíření jejich zásob F-plynů zachycené podle jejich originálních průmyslových standardů pro obsluhu rostoucích potřeb jejich klientů.

 • Jak funguje Retradeables?

  Retradeables je online platforma pro použité F-plyny propojující instalatéry a distributory HVACR (vytápění, větrání, klimatizace a chlazení), kteří buď chtějí prodat nebo nakoupit použité chladivo pro recyklaci a opětovné použití. Retradeables podporuje podniky, aby znovu použily jejich existující použité plyny, jakmile jsou správně odčerpány, recyklovány nebo regenerovány. Retradeables přináší do odvětví transparentnost, poskytuje cenná tržní data o kvalitě a množství dostupných plynů a o cenách.

 • Pro koho je platforma Retradeables určena?

  Retradeables je tržní platforma pro F-plyny pro vytápění, větrání, klimatizaci a chlazení (HVACR) pro průmysl v Evropě. Jakákoliv osoba nebo společnost certifikovaná pro zacházení s F-plyny se může k platformě Retradeables přihlásit.

 • Kde je Retradeables umístěna?

  Retradeables je online platforma přístupná z webového prohlížeče. Naše centrála je umístěna ve městě Ostende v Belgii.

 

CO PO ODČERPÁNÍ, RECYKLACI NEBO REGENERACI?

 • Co znamená recyklace F-plynu?

  Recyklace je jednoduchý proces pro uvedení odčerpaného plynu do původního stavu, aby mohl být znovu použit. Recyklace je podobná „čištění“ chladiva, kde jsou nečistoty omezeny separací oleje, částic a omezením vlhkosti a kyselosti. Nicméně výsledky recyklace se mohou stroj od stroje lišit a někdy nemusí být dostatečné pro dosažení technických vlastností plynu, které odpovídají novému plynu, ale standardy jsou dostatečné pro použití plynu pro servis.

 • Co znamená regenerace F-plynu?

  Aby bylo možné některé F-plyny znovu použít, musí být regenerovány. Regenerované chladivo je plyn, který byl opětovně zpracován licencovaným pracovištěm podle odvětvové normy AHRI 700, aby jeho kvalita odpovídala novému plynu. Je vyčištěn, certifikován a je poskytnuta záruka. Chladiva získaná z odpadu a vrácená do používání jako regenerovaný plyn mohou přímo přispívat k omezení F-plynů a snižování uhlíkové stopy odvětví.Instalatéři se mohou rozhodnout, zda použít proces recyklace nebo regenerace, v závislosti na míře znečištění jejich použitého plynu.

 • Jaký je rozdíl mezi Retradeables a odčerpáním plynu?

  Pro zjednodušení procesu manipulace s odčerpaným plynem používá Retradeables tři různé stupně plynu (A, B a C), které charakterizují stupeň kvality odčerpaného plynu.

 • Jak Retradeables hodnotí použitý plyn?

  Retradeables používá níže uvedené tři stupně pro definici kvality odčerpaného plynu:Kvalita A:je jediné chladivo nebo směsi odčerpané bez smíchání s jinými jednotlivými Chladivy nebo směsmi, které vyžadují výhradně profesionální postup čištění od oleje, vlhkosti, NCG a nečistot a přepracování na původní složení. Musí být analyzováno a certifikováno, aby bylo možné je označit a prodávat jako regenerované chladivo.Kvalita B: jsou Chladiva, která jsou míchána během procesu odčerpávání ve stejné láhvi nebo nádobě. Směs řady B obsahuje dvě nebo více jednotlivých Chladiv nebo směsí. Tato smíšená chladiva budou vyčištěna od oleje, vody a nečistot a budou odeslána do destilační kolony za účelem jejich separace od původních složek. Jakmile je provedena separace chladiv, je nutné je upravit na původní složení a certifikovat je pomocí analýzy, aby mohla být označena jako regenerovaný produkt. Jakost A by bylo například chladivo R410A odčerpané odděleně od ostatních chladiv v různých lahvích a regenerované čištěním a úpravou a závěrečnou certifikací. Jako příklad řady B může sloužit, když jsou chladiva R404A a R410A odčerpána do stejné láhve, a proto jsou automaticky klasifikována jako směsné odpadní plyny a pro jejich separaci a regeneraci je třeba provést jejich destilaci.

  Kvalita C: všechna smíšená Chladiva, která nelze regenerovat destilací a je třeba je zpracovat procesem tepelné přeměny, aby se transformovala na HF a HCL. Směs obsahující uhlovodíky (HC) by byla automaticky považována za řadu C.

 

PŘIPOJENÍ SE K RETRADEABLES

 • PŘIPOJENÍ SE K RETRADEABLES

  K Retradeables se připojíte jednoduchým procesem online registrace. Po stisknutí tlačítka „Join Retradeables“ (Připojit se k Retradeables) na webu Retradeables budete přesměrováni na platformu. Klikněte na „Sign-up“ (Přihlásit se) a postupujte podle pokynů na obrazovce – budete provedeni procesem registrace. Budete potřebovat své kontaktní údaje, údaje o firmě a platný certifikát pro F-plyny.

 • Jaké jsou výhody připojení se k Retradeables?

  Současně budete plnit vaše náročné povinnosti vůči klimatu a plnit rostoucí požadavky zákazníků.
  • Opakovaným používáním F-plynů bojujete proti změně klimatu a snižujete vaše emise uhlíku.
  • Snižující se dodávky nového chladiva a bezpečné odčerpávání F-plynů vám umožňuje obsluhovat nové požadavky klientů a fungovat v rámci omezení daných předpisy.
  • Dříve byly F-plyny považovány za odpad a zdroj zvýšených nákladů. Retradeables mění použité F-plyny na prodejná aktiva, která vám přináší další příjem.

 • K čemu budu mít v Retradeables přístup?>

  Retradeables vám dává přístup k první platformě pro obchodování s F-plyny v Evropě. Budete se moci spojit s jinými firmami v odvětví a prodávat a kupovat odčerpané F-plyny pro opakované použití.

 • Musím za přihlášení platit?

  Připojení se k platformě Retradeables je zdarma, takže vaše registrace neznamená žádné další náklady. Ke každému obchodu uzavřenému na platformě je připočítána malá provize.

 • Odkud Retradeables sbírá data?

  Data do Retradeables pocházejí od instalatérů a distributorů a zohledňují nabídku a poptávku pro každý typ plynu

 

VYTVOŘENÍ ÚČTU NA Retradeables

 • Jak se mám registrovat a vytvořit si účet na Retradeables?

  K Retradeables se připojíte jednoduchým procesem online registrace. Po stisknutí tlačítka ‘Join Retradeables (Připojit se k Retradeables) na webu Retradeables website, budete přesměrováni na platformu. Klikněte na „Sign-up“ (Přihlásit se) a postupujte podle pokynů na obrazovce – budete provedeni procesem registrace. Budete potřebovat své kontaktní údaje, údaje o firmě a platný certifikát pro F-plyny.

 • Jak snadno se Retradeables používá?

  Retradeables se používá snadno. Po registraci se stačí přihlásit a na tržišti vyhledat produkty, které potřebujete, spojit se s prodávající stranou a podepsat s ní smlouvu. Produkt bude vyměněn mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Potřebuji terminál Retradeables?

  Nepotřebujete terminál žádný specifický terminál Retradeables. Můžete přistupovat k platformě pomocí svých přihlašovacích údajů z jakéhokoliv internetového prohlížeče z počítače nebo mobilního zařízení.

 • Jak můžu začít obchodovat s použitými F-plyny?

  Jakmile jste se zaregistrovali jako uživatel platformy, můžete „odemknout“ finanční část standardním procesem „Know Your Customer“ (KYC) (Poznejte svého zákazníka). Opět se jedná o jednoduchý postup krok za krokem v průběhu registrace na platformě.Můžete mít přístup k platformě bez poskytnutí dokumentace KYC, ale nebudete moci obchodovat, dokud nebudou vaše dokumenty nahrány a ověřeny.

 • Jaké jsou požadavky KYC?

  KYC je obecný proces, kde se vyžaduje důkaz identity, aby se ověřila identita klientů. Vyžaduje od uživatelů Retradeables určitá data o firmě, aby bylo možné otevřít nový účet pro obchodování a začít obchodovat s F-plyny. Pravidla KYC jsou standardním etickým požadavkem pro finanční instituce, které spolupracují se zákazníky v průběhu otevírání a údržby účtu.

 

SPRÁVA ÚČTU

 • Jak přistupuji k Retradeables?

  Můžete přistoupit na platformu přímo ze svého internetového prohlížeče – přejděte na platformu Retradeables, a zadejte podrobnosti svého účtu a klikněte na tlačítko „Log-in“ (Přihlásit) na úvodní stránce platformy.

 • Jaká data můžu připojit se svému účtu?

  Každá sekce obsahuje jiné informace týkající se vašeho účtu a vašeho plynu. Pomocí jednoduchých formulářů můžete snadno nahrát všechna data, která potřebujete. Platforma je rozdělena do pěti sekcí – podrobnosti jsou uvedeny níže: Sales Center (Centrum prodeje):
  Váš deník tržiště a obchodu Vše, co potřebujete, pro spuštění a dokončení obchodu s plynem. Přehled nabízených plynů na tržišti. Zobrazuje se typ a množství. Přehled vašich aktuálních transakcí na tržišti (nabídky a poptávky).

  Stock (Zásoby): Přehled vašich zásob
  Grafické znázornění zásob F-plynů vaší firmy – zobrazení podle společnosti a technika. Základní přehled vašich materiálů chladiv.

  Equipment (Vybavení): Vaše vybavení pro odčerpání a měření
  Podrobný protokol o vašich nádobách pro odčerpání zobrazující typ chladiva a jeho množství. Snadná aktualizace, protože můžete naskenovat QR kód nádoby při odčerpávání a přímo jej připojit k vašim zásobám.

  Clients (Zákazníci): Vaši zákazníci
  Váš adresář Retradeables. Zabezpečená databáze vašich vlastních zákazníků zobrazující všechny relevantní podrobnosti o zákazníkovi.

  Finance: Váš protokol účtu a transakcí
  Transakce a faktury pro váš účet Retradeables. Přehled vašeho účtu a vašich financí.

 • Mohu svůj účet Retradeables sdílet se svým týmem?

  Ano, je to možné. Můžete mít pro jeden firemní účet více uživatelů

 • Pokud chci Retradeables opustit – co mám udělat?

  Pokud chcete platformu opustit a již nemít možnost obchodovat, kontaktujte svého správce účtu a ten uzavře váš účet, převede vám všechny zbývající peníze a pošle vám o tom potvrzení.

 

OBCHODOVÁNÍ S F-PLYNEM NA RETRADEABLES

 • Co je obchodování s F-plynem?

  Jakmile byl váš použitý F-plyn bezpečně a správně odčerpán, použitý F-plyn již není pouze odpad. Můžete tento plyn zobchodovat prostřednictví Retradeables. Výměna použitého F-plynu mezi instalatérem a distributorem je „transakce“. Prostřednictvím Retradeables mohou instalatéři a distributoři prodávat a kupovat použité F-plyny.

 • Nabízí Retradeables férové ceny?

  Ano. Obchodování s použitými plyny na Retradeables je zcela transparentní a závisí na nabídce a poptávce podle typu plynu, množství a kvality.

 • Jak uskutečním na Retradeables obchod?

  Obchodovat na platformě je snadné. Jakmile je zřízen účet, přejděte na „Sales Center“ (Centrum prodeje). Tady můžete tržiště prohledávat a hledat typ a množství odčerpaného plynu, který potřebujete. Spojíte se s příslušnou stranou a dáte jí nabídku. Peníze pro transakci jsou uloženy v úschově Escrow e-Wallet, dokud není transakce dokončena. Jakmile je vaše nabídka přijata, vy a prodávající se dohodnete na logistice skutečného předání.

 • Může mi Retradeables pomoci s mými transakcemi?

  Člen týmu Retradeables vám může pomoci s jakýmikoliv dotazy týkajícím se transakcí. Manažer, který je určen pro váš účet je dostupný pro diskuzi o jakýchkoliv problémech, výzvách nebo úspěších. Nicméně transakce musíte provést vy sám.

 • Co znamená ‘My Offers’ (Moje nabídky)?

  V této části jsou zobrazeny vaše nabídky pro prodej na trhu. Jakmile jste nahráli vaši zásobu odčerpaného plynu, můžete „nabídnout“ (prodat) váš použitý plyn na trhu. V sekci Company Sock (Zásoby firmy) klikněte na nádobu, kterou chcete přidat na tržiště. Kliknutím na tlačítko „Publish“ (Zveřejnit) přidáte vaši nádobu na tržiště a bude tedy viditelná na kartě „My Offers“ (Moje nabídky). Můžete své nabídky sledovat a sledovat, kdo vložil „poptávku“ pro plyn. Můžete také sledovat každou fázi procesu obchodování a bude vám zaslán automaticky e-mail pro každý krok procesu.

 • Co znamená ‘My Bids’ (Moje poptávky)

  ‘My Bids’ (Moje poptávky) obsahuje podrobnosti o plynu, který chcete koupit na tržišti a cenu, kterou jste za něj ochotni zaplatit. Jakmile jste nahráli vaše vlastní informace o použitém plynu, uvidíte, jaký plyn je na tržišti dostupný podle kvality a množství. Můžete podat „nabídku“ pro jakýkoliv plyn, který je dostupný. Při průchodu vaší „nabídky“ kroky procesu budete získávat upozornění e-mailem a celý proces lze sledovat na tomto panelu. Můžete vidět, v jaké fázi je vaše nabídka a zda byla nebo nebyla přijata druhou stranou.

 • Jak mám řešit spory s mými obchodními partnery?

  Může se stát, že nebudete souhlasit s obchodním partnerem kvůli stupni kvality plynu. Například, pokud obě strany – prodávající i kupující – vyzkoušeli použitý plyn a neshodly se na kvalitě. Můžete použít kartu „Disputes“ (Spory) na vašem panelu a uvést vaše námitky.

 • Jsou má data zabezpečená?

  Ano, váš účet Retradeables je zabezpečený. Všechna data klienta na platformě Retradeables jsou uchovávána v souladu s platnými předpisy na ochranu dat. Ochrana dat a soukromí jsou pro Retradeables velmi důležité a úplné podrobnosti naleznete v našem dokumentu Data Protection Policy. (Pravidla ochrany dat). Navíc náš zprostředkovatel plateb MANGOPAY používá nejnovější technologii a analýzy předpisů, aby byla vaše data v bezpečí a zabezpečená.

 • Jsou platby Retradeables bezpečné?

  Ano. Pro platformu Retradeables je zprostředkovatelem plateb společnost MANGOPAY, která důsledně dodržuje předpisy a postupy EU týkající se ochrany před podvody a vyžaduje rozsáhlý KYC dokument pro každý účet. MANGOPAY také používá 3D Secure (3DS) pro všechny platby nad 50 Euro. 3D Secure je další vrstva zabezpečení online transakcí pro kreditní a debetní kartu, kterou používají karetní společnosti VISA, Mastercard a American Express. Pokud se v průběhu platby spustí 3DS, zákazníci budou přesměrováni na určenou stránku banky, která kartu vydala, aby provedli další krok ověření. Více o MANGOPAYnaleznete na jejich webu

 • Jak uskutečním na platbu na Retradeables?

  Platby provádíte přímo ze svého účtu. Na panelu přejděte na sekci „Finance“. Zde vidíte vaše transakce a faktury a podrobnosti o vaší e-Wallet (Elektronická peněženka). Peníze, které jsou zobrazeny v e-Wallet (Elektronická peněženka) jsou drženy v úschově MANGOPAY. To umožňuje okamžité a zabezpečené přenosy mezi elektronickými peněženkami. V sekci Finance můžete vyhledávat transakce, které jste provedli, a vytvářet a posílat faktury přes platformu.

 • Jak provedu převod prostředků z mého účtu Retradeables na firemní bankovní účet (IBAN)?

  Jednoduše vytvoříte na platformě platební transakci, která převede prostředky z vaší hlavní peněženky Mangopay na váš firemní bankovní účet (IBAN).

 • NÁSTROJE TECHNIKA RETRADEABLES

  V této sekci platformy technici mohou instalovat mobilní aplikaci Retradeables na mobilní zařízení. Technici budou moci spravovat a nahrávat nádoby s plynem na platformu Retradeables přes mobilní zařízení. Každá nádoba na tržišti Retradeables bude mít svůj vlastní QR kód, který lze snadno naskenovat. Technik tedy získá všechny informace vztahující se k této nádobě s plynem – stupeň kvality a množství plynu.

  Hlavní akce, které lze provést na mobilním zařízení jsou:

  – Provedení nového odčerpání plynu
  – Správa zásob – na pracovištích firmy a na pracovištích zákazníka
  – Shromáždění plynu
  – Označení klimatizační jednotky
  – Označení nádoby na odčerpání
  – Přidání zkoušky kvality k nádobě

  Pokyny na obrazovce jsou jasné a snadno se podle nich postupuje.