Mise Retradeables

check icon

Vyvinout cirkulární ekonomiku fluorovaných plynů se spolehlivými deklaracemi fluorovaných plynů pro složení, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a opětovné použití.

check icon

Vytvořit v Evropě nový trh s recyklovanými fluorovanými plyny kde distributoři plynu budou nabízet transparentní a spolehlivé obchodování se znovuzískanými fluorovanými plyny v reálném čase

check icon

Mít promyšlenou a silnou metodologii, vytvářející právní legální rámec, zajišťující správné značení, zabezpečené platby a zaručující kvalitu a množství napříč Evropou.

check icon

Podporovat a vést společnosti v EU pro zpětné získávání, recyklaci, regeneraci a opětovné použití fluorovaných plynů. Poskytujeme návody a propojení společností, aby pochopily snadnost a dostupnost příležitostí k recyklaci a regeneraci. Nabízíme transparentnost odvětví ve vyhledávání, analýze, kvalitě a množství fluorovaných plynů a jejich klasifikaci pro opětovné použití.

check icon

Zvýšit povědomí a zapojení odvětví prostřednictvím kampaní školení pro 600 jednotlivců v několika vybraných zemích Ukážeme, jak proces znovuzískávání, recyklace a regenerace funguje, jak prospívá životnímu prostředí a zvyšuje celkovou konkurenceschopnost.

check icon

Pro zvýšení povědomí o rozvoji účinných opatření k řešení problémů změny klimatu. V našem odvětví podporujeme změny vedoucí k udržitelnosti, pomáháme s praktickými, měřitelnými aplikacemi.

check icon

Nabídka snadného a bezpečného řešení znovuzískání a opětovného použití fluorovaných plynů pro jejich vrácení na trh, prosazováním vysoce kvalitních a úsporných recyklovaných a regenerovaných fluorovaných plynů a zpřístupnění databáze informací pro vyhovění požadavkům předpisů.

check icon

Zamezení emisí CO2 předcházením emisí fluorovaných plynů z existujících zařízení kontrolami, řádnou údržbou a recyklací či regenerací plynů na konci životnosti zařízení.